Jazdecký krúžok „Pony“

Mapa Poukaz Jedálny lístok Kalendár

Jazdecký krúžok „Pony“

Krúžok je určený pre deti vo vekovej kategórií od 4 do 7,99 rokov.

https://www.bobiranc.sk/wp-content/uploads/2018/12/Ranc_u_Bobiho_Kruzok_Pony_2.jpg
https://www.bobiranc.sk/wp-content/uploads/2018/12/Ranc_u_Bobiho_Kruzok_Pony_3.jpg
https://www.bobiranc.sk/wp-content/uploads/2018/12/Ranc_u_Bobiho_Kruzok_Pony_4.jpg

Cena: 65 € / 8 hodín á 30 min.

Rozloženie krúžku: 5/10 min. čistenie poníka „SANYHO“, oblečenie – prilba, chránič chrbta, presun do haly, 15 min. čistej jazdy v krytej jazdeckej hale, 5 min. – odchod z haly, ustajnenie koňa, odloženie prilby a chrániča chrbta

Čo sa naučíme na krúžku

  • 1. hodina: na lonži (zoznámenie sa s koňom, cvičenie rovnováhy na koni – predpažiť, upažiť, „lietadlo, mlyn“ a podobné cviky)
  • 2. hodina: na obvode – ovládanie koňa (krok, zastaviť, okolo kužeľov – doprava, doľava)
  • 3. hodina: ovládanie koňa na obvode – kruhy malé, veľké
  • 4. hodina: na lonži – základy vysadania v kroku (ľahký sed)
  • 5. hodina: na lonži – základy vysadania v kroku (stehenný sed)
  • 6. hodina: na lonži – upravenie nedostatkov, začíname klusať
  • 7. hodina: na lonži – klus v stehennom a v ľahkom sede
  • 8. hodina: na obvode – klus (podľa schopností dieťaťa)

Milé deti, nevieme sa dočkať, kedy sa spolu uvidíme na jazdeckom krúžku PONY, ktorý trvá celý jeden mesiac. Jednotlivé hodiny na seba nadväzujú a skúsenosti s malými rančermi to len potvrdzujú, že čo sa navštevovaním kurzu bez prerušenia naučia, to tak skoro nezabudnú. Preto dajte na naše dobre mienené rady a vyčerpajte plynule celý kurz v priebehu jedného mesiaca.


Objednávky telefonicky na čísle 0905 804 370, e-mailom: info@bobiranc.sk alebo priamo na recepcii na ranči.