Mapa Poukaz Ala carte

Jazdecký krúžok “Pony”

Krúžok je určený pre deti vo vekovej kategórií 4 - 8 rokov

https://www.bobiranc.sk/wp-content/themes/bobi/images/pic/2020/Ranc_u_Bobiho_Kruzok_Pony_2.jpg
https://www.bobiranc.sk/wp-content/themes/bobi/images/pic/2020/Ranc_u_Bobiho_Kruzok_Pony_3.jpg
https://www.bobiranc.sk/wp-content/themes/bobi/images/pic/2020/Ranc_u_Bobiho_Kruzok_Pony_4.jpg

Cena: 55 € / 8 hodín á 30 min.

Rozloženie krúžku: 5/10 min. čistenie poníka „SANYHO“, oblečenie - prilba, chránič chrbta, presun do haly, 15 min. čistej jazdy v krytej jazdeckej hale, 5 min. - odchod z haly, ustajnenie koňa, odloženie prilby a chrániča chrbta

Čo sa naučíme na krúžku

  • 1. hodina: na lonži (zoznámenie sa s koňom, cvičenie rovnováhy na koni - predpažiť, upažiť, „lietadlo, mlyn“ a podobné cviky)
  • 2. hodina: na obvode - ovládanie koňa (krok, zastaviť, okolo kužeľov - doprava, doľava)
  • 3. hodina: ovládanie koňa na obvode - kruhy malé, veľké
  • 4. hodina: na lonži - základy vysadania v kroku (ľahký sed)
  • 5. hodina: na lonži - základy vysadania v kroku (stehenný sed)
  • 6. hodina: na lonži - upravenie nedostatkov, začíname klusať
  • 7. hodina: na lonži - klus v stehennom a v ľahkom sede
  • 8. hodina: na obvode - klus (podľa schopností dieťaťa)
Milé deti, nevieme sa dočkať, kedy sa spolu uvidíme na jazdeckom krúžku PONY, ktorý trvá celý jeden mesiac. Jednotlivé hodiny na seba nadväzujú a skúsenosti s malými rančermi to len potvrdzujú, že čo sa navštevovaním kurzu bez prerušenia naučia, to tak skoro nezabudnú. Preto dajte na naše dobre mienené rady a vyčerpajte plynule celý kurz v priebehu jedného mesiaca.
Objednávky telefonicky na čísle 0905 804 370, e-mailom: info@bobiranc.sk alebo priamo na recepcii na ranči.